Restaurant De Vondel, Haaltert

COVID-19 MaatregelenOmwille van Covid-19 zijn er ons verscheidene maatregelen opgelegd
waaraan ieder van ons zich dient te houden.
Gelieve deze te respecteren, aangezien dit in ieders belang is.

Hieronder enkele van die maatregelen:

• Reserveren is aangewezen, met een maximum van 10 personen per groep (incl. kinderen).
• Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar.
• Indien u symptomen hebt die op Covid-19 kunnen wijzen, vragen wij u uw bezoek uit te stellen.
• Het is niet toegestaan u te verplaatsen van de tafel om te roken of dergelijke.
• Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden.

Wij danken u voor uw medewerking. Eet smakelijk!
Restaurant de vondel